Khu Căn hộ The Beverly Solari chia làm 3 phân khu, gồm:

  • Khu The Sunset: 5 tòa có vị trí sát Vincom
  • Khu The Tropical: 4 tòa có vị trí trung tâm
  • Khu The Oasis: 4 tòa vị trí hướng đường Phước Thiện

Mặt bằng tổng quan The Beverly Solari

Mặt bằng tổng quan The Beverly Solari

Mặt bằng phân khu The Oasis The Beverly Solari

Mặt bằng phân khu The Oasis The Beverly Solari

Mặt bằng phân khu The Tropical Beverly Solari

Mặt bằng phân khu The Tropical Beverly Solari